Amalner

गलवाड़े खुर्द येथे मा.तहसीलदार श्री मिलिंदकुमार वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यव्यापी ई पीक पाहणी डेमो aap च प्रशिक्षण देण्यात आले

गलवाड़े खुर्द येथे मा.तहसीलदार श्री मिलिंदकुमार वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यव्यापी ई पीक पाहणी डेमो aap च प्रशिक्षण देण्यात आले

अमळनेर : आज अमलनेर मंडळ भागातील गलवाड़े खुर्द येथे मा.तहसीलदार अमळनेर श्री मिलिंदकुमार वाघ सर यांच्या मार्गदर्शनात राज्यव्यापी ई- पीक पाहणी डेमो app चा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. तसेच तगाई व बंडीग बाजे कमी करण्यात आले सदर कार्यक्रमास श्री डी एस तारे मंडल अधिकारी अमलनेर श्री. पी एस पाटील मंडळ अधिकारी नगावं भाग, श्री वी पी पाटील मंडल अधिकारी वावड़े उपस्तीत होते आय एस महाजन तलाठी गलवाड़े बु तसेच कोतवाल बारकु नाना यानी कार्यक्रमः साठी परिश्रम घेतले आणि सदर कार्यक्रमास समस्त गलवाड़े खुर्द व गलवाड़े बु आणि ढेकु सिम या गावातील शेतकरी बांधव उपस्थित होते.*

संबंधित लेख

Back to top button