Amalner

बोरी नदी काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा..

बोरी नदी काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा..

अमळनेर बोरी मध्यम प्रकल्प , तामसवाडी, ता.पारोळा जि. जळगाव बोरी धरणाची सध्याची पाणी पातळी रात्री 7.30 वा 267.02वमी. एकुण जीवंत साठा टक्केवारी 100% असून बोरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झालेला असल्याने धरणात 100% पाणीसाठा झालेला आहे. धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत असल्याने धरणाचे सुरक्षितेच्या दृष्टीने पुराचे पाणी नदी पात्रातील विसर्ग जास्त वाढण्याची शक्यता आहे.
बोरी धरणाचे खालील बोरी नदी काठावरील गावांमधील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत असून बोरी नदीपात्रामध्ये कुणीही आपली गुरेढोरे सोडू नये अथवा नदी पात्रामध्ये जाऊ नये. कृपया जीवित वा वित्त हाणी टाळण्याचे दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी असे आवाहन अमळनेर तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांनी केले आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button