Nandurbar

शहादा येथील टँकर चोरीतील आरोपीतास स्थानिक गुन्हे शाखेने पंजाबमध्ये ठोकल्या बेड्या, 45 लाख रुपये किमतीचे दोन टँकर हस्तगत

शहादा येथील टँकर चोरीतील आरोपीतास स्थानिक गुन्हे शाखेने पंजाबमध्ये ठोकल्या बेड्या, 45 लाख रुपये किमतीचे दोन टँकर हस्तगत

नंदुरबार/फहिम शेख

तक्रारदार नामे श्री. सुनिलसिंग रघुविरसिंग काला वय 45 वर्ष व्यवसाय ट्रान्सपोर्ट, रा. हाऊस नंबर 44, धानेगांव ता.जि. नांदेड यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे. सुनिलसिंग यांनी त्यांचे मालकीचे 45 लाख रुपये किमतीचे दोन टैंकर हे नंदुरबार जिल्ह्यातील लोणखेडा येथील सातपुडा साखर कारखान्यावर लावले होते ते विविध खांडसरीमधून मळी (मोलेसीस) भरुन लोणखेडा येथील सातपुडा साखर कारखान्यामध्ये वाहतुक करण्यासाठी त्यांनी टँकर भाडेतत्वावर लावलेले होते व त्या टँकरवर ) जोबनप्रितसिंग तरलोकसिंग (2) बलविंदरसिंग बलदेवसिंग दोन्ही रा. अमृतसर पंजाब यांना चालक म्हणून ठेवलेले होते. परंतु दिनांक 26/02/2022 रोजी वरील दोन्ही इसमांनी सुनिलसिंग यांच्या मालकीचे दोन्ही टँकर चोरुन नेले म्हणून दोन्ही आरोपीतांविरुध्द शहादा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.सदरचा प्रकार हा अत्यंत गंभीर असल्यामुळे तसेच मालमत्तेची किमंत ही खूप मोठी असल्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री. पी. आर. पाटील यांनी सदर गुन्ह्याचा तपास हा स्थानिक गुन्हे शाखा यांनी करून मालमत्ता हस्तगत व आरोपीत यांचेवर कारवाई करणेबाबत आदेशीत केले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र कळमकर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि संदीप पाटील यांचे नेतृत्वाखाली एक पथक तयार करुन तात्काळ पंजाब राज्यात रवाना केले. पंजाबमधील अमृतसर●सारख्या मोठ्या शहरात जावून फक्त नावाने शोध घेण्याचे आव्हान स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकापुढे होते. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पंजाबमधील अमृतसर, तरण तारण, जिल्ह्यातील मेहता, बटाला, नांगली, पिखीपिंड, काले, बियास इत्यादी गावांमध्ये जावून संशयीत दोन्ही आरोपीतांचा ठावठिकाणा शोधला, परंतु काही एक उपयुक्त माहिती मिळुन येत नव्हती.अमृतसर येथे गेलेल्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संशयीत आरोपीताच्या पत्नीची माहिती काढून तिच्या घराच्या आजुबाजुस वेषांतर करुन बातमीदारांचे जाळे निर्माण केले. पंजाबमधील अमृतसर सारख्या • नवीन शहरात देखील अवघ्या काही दिवसात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकास बातमीदार तयार करण्यात यश आले होते. तसेच पथक संशयीताच्या पत्नीच्या घराच्या आजुबाजुस रात्रंदिवस वेषांतर करून पाळत ठेवून संशयीताच्या पत्नीच्या घरी येणारे जाणारे इसमांची माहिती घेत होते, परंतु स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडे आरोपीतांच्या नावाशिवाय काहीही नव्हते त्यामुळे पथकाला आरोपीचा शोध घेण्यात अनेक अडचणी येत होत्या.दिनांक 03/03/2022 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला बातमीदामार्फत बातमी मिळाली को, गुन्ह्यातील संशयीत आरोपी हा त्याच्या पत्नीला भेटण्यासाठी सायंकाळी त्याच्या घरी येणार आहे. बातमीप्रमाण संशयीत आरोपी हा त्याच्या घरी सायंकाळी आला. त्याच्या पत्नीची भेट घेत असतांना अतिशय चालाख अशा संशयीत आरोपीतास आपण पोलीसांच्या सापळ्यात अडकलो गेलो असल्याचे लक्षात येताच त्याने त्याठिकाणाहून पळ काढला. सापळा लावून बसलेले स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्याचा सुमारे किलो मीटर पाठलाग करून त्यास ताब्यात घेतले. ताब्यात घेवून त्यांचे नांव गांव विचारले असता त्याने त्याचे नांव बलविंदरसिंग बलदेवसिंग वय 39 रा. काले ता. पिखीपिंड जि. तरण तारण पंजाब असे सांगितले. त्यास शहादा येथील टँकर चोरीच्या गुन्ह्याबाबत विचारपुस केली असता त्याने सदरचा गुन्हा हा त्याच्या साथीदारासह केल्याचे सांगितले. त्याच्या दुसऱ्या साथीदाराबाबत विचारपुस केली असता तो सद्या मेहता ता. जि. अमृतसर येथे राहत असल्याचे सांगितले. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मेहता येथे जावून जोबनप्रितसिंग याचा शोध घेत असतांना जोबनप्रितसिंग हा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाची चाहूल लागताच पळून गेला, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्याचा पाठलाग केला परंतु तो मिळुन आला नाही.बलविंदरसिंग बलदेवसिंग वय 39 रा. काले ता. पिखीपिंड जि. तरण तारण पंजाब यास शहादा येथे मा. न्यायालयात हजर केले असता मा. न्यायालयाने त्यास दिनांक 09/02/2022 रोजी पावेतो पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आरोपी नामे बलविंदरसिंग बलदेवसिंग याचेकडे गुन्ह्यातील चोरीस गेलेले 45 लाख रुपये किमतीचे दोन्ही टेंकरबाबत विचारपुस केली असता बलविंदरसिंग याने ते टैंकर धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर ताहराबाद रस्त्यावरील पाटील ढाबा येथे लपवून ठेवले असलेबाबत सांगितले.स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर-तान्हाबाद रस्त्यावरील पाटील ढाबा येथे गेले असता पथकाला ढाब्याच्या पाठीमागे दोन्ही टँकर दिसले स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुन्ह्यातील 45 लाख रुपये किमतीचे दोन्ही टँकर कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करून ताब्यात घेतले. फरार आरोपी जोवनप्रितसिंग तरलोकसिंग यास लवकरच बेड्या ठोकल्या जातील असे यावेळी मा.पोलीस अधिक्षक श्री. पी. आर. पाटील यांनी सांगितले.सदरची कामगिरी मा. पोलीस अधिक्षक श्री. पी. आर. पाटील, मा. अपर पोलीस अधिक्षक श्री. विजय पवारयांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र कळमकर, सहा पोलीस निरीक्षक श्री संदीप पाटील, पोलीस हवालदार दिपक गोरे, पोलीस नाईक मोहन हमढेरे पोलीस अमंलदार विजय ढिवरे, यांच्या पथकाने केली असून मा. पी. आर. पाटील, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाचे अभिनंदन करून तपास पथकास बक्षीस जाहीर केले आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button