Amalner

खून प्रकरण…!आरोपीनंतर खुनी हत्यार आणि इतर मुद्देमाल जप्त..!आरोपीस 2 सप्टेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी…

खून प्रकरण…!आरोपीनंतर खुनी हत्यार आणि इतर मुद्देमाल जप्त..!आरोपीस 2 सप्टेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी…

अमळनेर पोलीस स्टेशन भाग 5 गुरन 361/2021 भादवि कलम 302 प्रमाणे दिनांक 27/08/2021 रोजी दाखल झाला होता. सदर गुन्हयात आरोपी कैलास पांडुरंग शिंगाणे (भोई) वय 42 वर्षे रा. शिवमनगर बहादरपुर रोड अमळनेर यास दि. 27/08/2021 रोजी 19.39वा.अटक केली होती त्यात त्याची मा.नन्यायलयाकडुन दिनांक 28/08/2021 ते दिनांक 30/08/2021 पावेतो व नंतर दिनांक 02/09/21 पावेतो पोलीस कस्टडी रिमांड वाढविण्यात आली आहे.
सदर गुन्हयात मयत प्रकाश दत्तात्रय चौधरी वय 32 रा. जुना पारधीवाडा अमळनेर याने अमळनेर शहरातील तांबापुरा भागात टी.व्ही.चे केबल वायर टाकण्याचे काम घेण्याकरीता आरोपीतास गेले 1 वर्षापुर्वी एक लाख रुपये दिले होते परंतु तो सदरचे पैसे देखील परत करत नसल्याने मयत प्रकाश चौधरी हा
त्याच्याकडे पैसे परत मागण्याकरीता तगादा लावीत असता आरोपी मजकुर यांने नियोजन बध्द रित्या दिनांक 26/08/2021 रोजी रात्री 11.30 वा. चे सुमारास अमळनेर शहरात मंगलमुर्ती चौकालगत असलेल्या हाशिमजी प्रेमजी कॉम्पलेक्स मधील दुस-या मजल्यावर आरोपीताची भोईराज आईस्क्रिम पार्लर आता
केबल असलेल्या दुकाना समोर सार्व.जागी.यातील मयत प्रकाश दत्तात्रय चौधरी यास बोलावुन व्हरांड्यात चाकुने गळ्यावर वार करुन त्यांस जिवानिशी ठार मारुन टाकले आहे.
सदर गुन्हयाचे घटनास्थळावर मा. श्री डॉ. श्री प्रविण मुंढे सो, पोलीस अधिक्षक जळगाव , मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी सो अमळनेर भाग श्री राकेश जाधव सो, यानीं भेट देवुन गुन्हयाचे तपास कामी सुचना दिल्या होत्या.त्यानुसार श्री जयपाल हिरे, पोलीस निरीक्षक अमळनेर याचे मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्हयाचा तपास श्री राकेश सिग परदेशी , रापोनि अमळनेर व पथकाने केला आहे.
गुन्हा दाखल झालेनंतर अवघ्या 4 तासाच आरोपीतास खालील प्रमाणे मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
1)5000/- रु किं.चा TECNO कंपनीचा मागील बाजुस फिक्कट जांभळा रंगाचा अॅन्ड्रोईड मोबाईल फोन
2) 50,000/- रुपये किमतीची एक एच एफ डिलक्स हिरो कंपणीची मोटर सायकल क्रमांक एम एच 19 सीपी 7810 आरोपीताची मालकिची गुन्हयात वापरलेली जु.वा.
3) 3250/- रुपये किमंतीचा एक धारदार पाते असलेला अनकुचीदार टोक असलेला चाकु प्लासटिकची काळ्या रंगाची मुठ असलेला रक्ताने माखलेला आरोपीताने गुन्हयात वापरलेला.
4)5000 /- रुपये किमतीचा oppo कंपणीचा निळ्या रंगाचा मोबाईल मयत प्रकाश चौधरी याचा असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button