Nandurbar

ढेकाटी वाल्हेरी शिवारात झालेला खूनाचा गुन्हा ४८ तासात उघड, स्थानिक गुन्हे शाखेची कौशल्यपूर्वक कामगिरी

ढेकाटी वाल्हेरी शिवारात झालेला खूनाचा गुन्हा ४८ तासात उघड, स्थानिक गुन्हे शाखेची कौशल्यपूर्वक कामगिरी

फहिम शेख/नंदुरबार

दिनांक 22/01/2022 रोजी सुरूपसिंग भोंग्या नाईक वय-75 धंदा- शेतो रा. डेकाटी ता. तळोदा जि. नंदुरबार हे आपले दिवसभरातील शेतीचे काम संपवून सायंकाळी 05.00 वाजेच्या सुमारास घरी जात असतांना त्यांना ठेकाटी वाल्हेरी शिवाराचे बांधावर नर्मदानगर पुनवर्सन क्र. येथील आटया पुजारा यांचे दादर पेरणी केलेल्या शेताच्या बांधावर लावलेल्या सागाचे झाडाजवळ एक मनुष्याचे प्रेत रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित पालथे पडलेले दिसले. मृत अवस्थेत पडलेल्या प्रेताचे कपड़े व वर्णनावरून सुरूपसिंग भाँग्या नाईक यांना तो त्यांचा मुलगा राजु सुरूपसिंग नाईक हाच असल्याचे समजले. सुरूपसिंग भोंग्या नाईक यांनी तात्काळ घटनेची माहिती गावकऱ्यांना दिली स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ पोलीसांना याबाबत कळविल्याने मा. पोलीस सो श्री. पी. आर. पाटील, मा. अपर पोलीस अधीक्षक सो श्री. विजय पवार, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अक्कलकुवा श्री भ मा. पोलीस अधीक्षक श्री संभाजी सावंत, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर, तळोदा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्री कलसंग पावरा यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देवून शेताच्या बांधावर पडलेल्या पाहणी केली असता शर्ट पैट घातलेला एक पुरुष रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत जमीनीवर पडलेला होता. तसेच मृत व्यक्तीच्या डोक्यावर जखमेच्या खुणा होत्या व कानातून रक्त येत होते. सदरचा प्रकार हा घातपाताचा असल्याने सदर बाबत मयताचे वडिल सुरूपसिंग भोंग्या नाईक वय-75 धंदा- शेती रा. डेकाटी ता. तळोदा जि. नंदुरबार यांचे फिर्यादीवरून तळोदा पोलीस ठाणे येथे अज्ञात आरोपीतांविरुध्द् खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेवून मा. पोलीस अधीक्षक सो श्री पी. आर. पाटील, मा अपर पोलीस अधीक्षक सारे श्री. विजय पवार गुन्हा उघडकिस आणण्यासाठी मार्गदर्शन करून सूचना दिल्या.
घटनास्थळावर आरोपी शोधण्यास मदत होवु शकेल असे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे, मोबाईल, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, अतिदुर्गम डोंगराळ भाग असल्यामुळे सी.सी.टी. व्ही. तसेच इतर कोणतीही वस्तु मिळुन आलेली नव्हती. त्यामुळे गुन्हा उघडकीस आणण्याचे मोठे आव्हान पोलीसांसमोर होते. वरिष्ठांनी दिलेल्या सुचना व मार्गदर्शनांप्रमाणे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अमलदारांचे वेगवेगळे 5 पथके तयार करुन पथके तपासासाठी रवाना करण्यात आली. सदर मयत इसमाचे मारेकरी कोण ? त्यास का
मारण्यात आले? मारण्याचा उद्देश काय असे मोठे प्रश्न अजुनही पोलीसांपुढे उभे होते. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर व त्यांच्या पथकांनी घटनास्थळाच्या आजू बाजुला असलेल्या अतिदुर्गम डोंगराळ भागातील 10 से 15 गावे व पाड्यात विचारपुस करुन माहिती काढत होते, परंतु उपयुक्त अशी कोणतीही माहिती पथकांच्या हाती लागत नव्हती. दिनांक 23/01/2022 रोजी गोपनीय बातमीदारांकडुन बातमी मिळाली की, मयत राजु सुरूपसिंग नाईक याचे दिनांक 22/01/2022 रोजी सरदारनगर ता. तळोदा येथील उदेसिंग ऊर्फ उद्या याचेशी भांडण झाले होते व तेव्हापासून तो त्याच्या राहत्या घरी व गावात
दिसलेला नाही अशी त्रोटक मिळाली. माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुन्ह्यातील संशयीत आरोपी उदेसिंग कुशा वसावे याचे नेहमीचे येण्या जाण्याचे ठिकाण, मित्र, नातेवाईक यांचेकडे शोध घेतला तरी देखील संशयीत आरोपी मिळुन येत नव्हता, दिनांक
23/01/2022 रोजी गुप्त बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, खूनाच्या गुन्ह्यातील संशयीत आरोपी डेकाटी वाल्हेरी गावाचे जंगलातील एका झोपडीत लपून बसलेला आहे अशी बातमी मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे एक पथक तात्काळ मिळालेल्या बातमीच्या ठिकाणी रवाना झाले. परंतु रात्रीचा वेळ व अतिदुर्गम असा डोंगराळ भाग असल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला अनेक अडचणी येत होत्या. त्या अडचणींवर मात देत ठेकाटी बाल्हेरी गावाचे जंगलात एका ऊंच टेकडीवर एक झोपडी दिसली. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने खबरदारी म्हणून झोपडीच्या आजूबाजूला सापळा रचुन झोपडीत झोपलेल्या इसमाला शिताफीने ताब्यात घेवून त्यास नांव गांव विचारले असता त्याने त्याचे नांव उदेसिंग कुशा वसावे वय 30 रा. सरदारनगर ता. तळोदा जि. नंदुरबार असे सांगितल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गुन्ह्यातील संशयीत आरोपीतास ताब्यात घेण्यात यश आले होते.
आरोपीतास विचारपुस केली असता त्याने सराईत आरोपीताप्रमाणे उड़वा उडवीची उत्तरे देवू लागला म्हणून त्यास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेत आणून विचारपुस करण्यात आली परंतु संशयीत आरोपी काहीही सांगत नव्हता ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपीतास वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारपुस करून देखील आरोपी काही • एक माहिती सांगत नव्हता म्हणून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविद्र कळमकर यांनी आरोपीताचा काही पूर्व इतिहास आहे का ? याबाबत माहिती घेतली असता असे लक्षात आले की, ताब्यात घेण्यात आलेल्या पोलीस आरोपीतावर सन-2015 मध्ये तळोदा पोलीस ठाणे येथे घरफोडी सारखा मालमत्तेविरुद्धचा गंभीर गुन्हा दाखल होता व त्यास त्यावेळी अटक होवून 9 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा देखील झालेली होती. स्थानिक गुन्हे हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. । बसावे हा श्री. रविंद्र कळमकर यांना समजले होते को, गुन्ह्यातील संशयीत आरोपी खरे बोलणार नाही, जावून आलेला असून तो खरे बोलणार म्हणून स्थानिक शाखेचे निरीक्षक श्री रविद्र कळमकर यांनी तपासाचे संपूर्ण काशल्य वापरून आरोपीतास बोलते केले व त्याने गुन्हा केल्याचे कबुल केले. आरोपीताने सांगितलेली माहिती धक्कादायक होती. व मयत राजु सुरुपसिंग नाईक हे दोन्ही मित्र होते व दिनांक 22/01/ सुमारास संशयीत उसिं कुशा वसावे 1/2022 आरोपी रोजी दुपारी त्यांच्यात दारुचे पैसे देण्याच्या कारणावरून वाद होवून मारामारी झाली. त्यात संशयीत आरोपी उदेसिंग कुशा बसावे याने मयत राजु सुरुपसिंग नाईक याचा डोक्यात दगड घालून त्याचा खून केले बाबत सांगितले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर व अमंलदार यांनी तपासाचे परिपूर्ण एक ते दिड कौशल्य वापरून गुन्ह्याची उकल केल्याने आरोपी उदेसिंग कुशा बसावे वय 30 रा. सरदारनगर ता तळोदा जि.नंदुरबार यास गुन्ह्याच्या पुढील तपासकामी तळोदा पोलीस ठाण्याच्या ताव्यात देण्यात आले आहे.
कुठल्याही प्रकारचा पुरावा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, तांत्रिक पुरावा, सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे नसतांना क्लिष्ट अशा गुन्ह्यातील आरोपीतास कौशल्यपूर्वक विचारपुस करुन आरोपीतास बोलते केले व गुन्हा उघडकीस आणण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आले आहे म्हणून मा. पोलीस अधिक्षक श्री. पी. आर. पाटील यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला 25,000/- रुपयांचे बक्षीस जाहिर केलेले आहे. सदरची कामगिरी मा.पोलीस अधिक्षक श्री. पी. आर. पाटील, मा. अपर पोलीस अधिक्षक श्री विजय पवार,
मा. उप-विभागीय पोलीस अधिकारी, अक्कलकुवा श्री. संभाजी सावंत यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री रविंद्र कळमकर, सहा. पोलीस निरीक्षक श्री. संदीप पाटील, सहा. पोलीस

उप निरीक्षक अनिल गोसावी, पोलीस नाईक सुनिल पाडवी, बापू बागुल पोलीस अमलदार अभिमन्यु गावीत तसेच संपूर्ण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अमलदारांनी केली आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button