Nandurbar

बेकायदेशीररीत्या गावठी बनावटीचा कट्टा बाळगणारे दोन जणांना स्थानिक गुन्हे शाखेकडुन अटक

बेकायदेशीररीत्या गावठी बनावटीचा कट्टा बाळगणारे दोन जणांना स्थानिक गुन्हे शाखेकडुन अटक

फहिम शेख/नंदुरबार

दिनांक 31/01/2022 रोजी अमावस्या असल्याने अमावस्येच्या काळात गुन्हेगार सक्रिय होवुन मालमत्ते विरुध्दचे गुन्हे करणेची दाट शक्यता असते तसेच आगामी सण व उत्सवाच्या अनुषंगाने समाजकंटकांवर व गुन्हेगारांवर अंकुश राहावा तसेच सण उत्सव भयमुक्त वातावरणात पार पाडावेत या दृष्टीकोनातुन दिनांक 30/01/2022 चे 23.00 ते 31/01/2022 रोजी 05.00 वा. दरम्यान नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. पी. आर. पाटील यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात नाकाबंदी योजनेचे आयोजन करुन अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांची माहिती काढुन त्यांचेवर कारवाई करणेबाबतचे आदेश दिले होते.त्याअनुषंगाने दिनांक 30/1/2022 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे अमंलदार नाकाबंदी व गस्त करीत असतांना पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर यांना गुप्त बातमीदाराकडून बातमी मिळाली की, सुलतानपुर ता. शहादा येथील दोन इसम बेकायदेशीररीत्या गावठी बनावटीचे पिस्तुल विक्री करण्याच्या उद्देशाने येणार आहे अशी माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर यांनी म्हसावद पोलीस ठाणे हद्दीत नाकाबंदी करीत असलेल्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला सदरची माहिती सांगुन खात्री करुन पुढील कायदेशीर कारवाई करणेबाबत सुचना दिल्या. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने म्हसावद पोलीस ठाणे हद्दीत म्हसावद ते धडगांव रोडवर पिप्राणी फाट्याजवळ सापळा लावुन बसलेले असतांना दिनांक 31/01/2022 रोजी रात्रौ 12.00 वाजेच्या सुमारास दोन इसम येतांना दिसले. त्यांना थांबवुन त्यांचे नांव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नांव 1 ) कृष्णा जलु पाडवी वय-21 2) अनिल भुऱ्या ठाकरे वय 20 दोन्ही रा. सुलतानपुर ता. शहादा जि. नंदुरबार असे सांगितले त्यांची झडती घेतली असता त्याच्या ताब्यात 10 हजार रुपये किमंतीचे लोखंडी बनावटीचे पिस्तुल (गावठी कट्टा) मिळुन आल्याने दोन्ही आरोपीतांना ताब्यात घेवुन त्यांचेविरुध्द् म्हसावद पोलीस ठाणे येथे भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार श्री. पी. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विजय पवार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर, पोलीस हवालदार विनोद जाधव, पोलीस नाईक जितेंद्र अहिरराव, विकास कापुरे यांनी केली आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button