Jalgaon

? जाणून घ्या काय आहे जमावबंदी कलम 37 चे पोट नियम 3….!!!!

जळगांव रजनीकांत पाटील

सध्या कोव्हीड 19 च्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. आता सण व उत्सव हे सतत चालू राहणार आहेत कारण पोळा सणा नंतर सर्व सण सुरू होतात.या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात शांतता,कायदा व सुव्यवस्था राहण्याकरीता जळगाव जिल्ह्यात दि.२१ ऑगस्ट ते दि.2 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (3) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आल्याचा आदेश नुकताच अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केला आहे.

जळगाव जिल्हयात कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे खबरदारीची उपाययोजना म्हणुन नागरीकांनी विनाकारण गर्दी करु नये. नागरीकांनी मोठ मोठे सण उत्सव, पुण्यतिथी, जयंती, दिंडयांचे सामुदायीक कार्यक्रम घेऊ नये.
यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (1) व (3) अन्वये जमावबंदी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशान्वये पुढील कृत्यांना बंदी घालण्यात येते.

ह्या आहेत कलम 37 च्या पोटनियम च्या अटी…

अ) शस्त्र, सोटे, भाले, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया व काठया किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तु घेऊन फिरणे,

ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे.

क) दगड अगर इ. अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची हत्यारे,साधने इ.तयार, जमा करणे,आणि बरोबर नेणे,

ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्रांचे प्रतिकात्मक, प्रेताचे किंवा पुढा-यांच्या चित्रांचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करण,

इ) सार्वजनिक रित्या ओरडणे, किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे,

ई) सभ्यता अगर नितीमत्ता विरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलक, इ.लावणे किंवा इतर कोणतेही असे जिन्नस अगर वस्तु तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे.

कलम 37 (1) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा तत्सम वस्तु घेतल्याशिवाय चालता येत नाही फक्त अशाच वृध्द अथवा अपंग इसमांना लागु असणार नाही.

मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (3) अन्वये पांच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यांस सबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्या कार्यालयाची पुर्व परवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणूका, प्रेत यात्रा यांना लागु असणार नाही.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button