Nandurbar

गांजाची शेती करणारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात 4 लाख 53 हजार 320 रुपये किमंतीचा गांजा जप्त

गांजाची शेती करणारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात 4 लाख 53 हजार 320 रुपये किमंतीचा गांजा जप्त

फहिम शेख नंदुरबार

नंदुरबार : मा. पोलीस उप महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांचे आदेशान्वये संपुर्ण नाशिक परिक्षेत्रात N.D.P.S. बाबत विशेष मोहिम राबवुन त्याचे समुळ उच्चाटन करण्याचे आदेश दिले होते त्या अनुषंगाने दिनांक 15/09/2021 रोजी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा, नंदुरबारचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर यांना गुप्त बातमीदारामार्फत धडगांव तालुक्यात कंज्यापाणी गांव शिवारात शिलदार फाड्या पावरा याने त्याचे ज्वारी पिकाचे बेकायदेशीररीत्या गांजाचे झाडांची लागवड केली असल्याची खात्रीशिर बातमी मिळाली.

त्या अनुषंगाने मा.पोलीस अधीक्षक श्री. महेंद्र पंडित, अपर पोलीस अधीक्षक श्री विजय पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री रविंद्र कळमकर व त्यांचे एक पथक तयार केले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक तसेच धडगांव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गोकुळ औताडे व त्यांचे कर्मचारी हे कंज्यापाणी गावाचे जवळ असलेल्या डोंगराळ भागात पायी गेलो असता सदर बातमीमधील संशयीत इसम हा एका ज्वारी पिकाचे शेतात संशयास्पद हालचाली करत असल्याचे दिसुन आले, त्या इसमास ताब्यात घेवुन ज्वारी पिक असलेल्या शेताची पाहणी केली असता शेतात आतील बाजुस ठिक ठिकाणी हिरवट रंगाचे गांजा सदृश्य झाडांची लागवड केल्याचे दिसुन आले, म्हणून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने संपुर्ण 2.41 हेक्टर असलेली शेती पिंजून काढली असता तेथे 4 लाख 53 हजार 320 रुपये किंमतीची एकुण 127 गांजाची झाडे मिळुन आल्याने संशयीत शिलदार फाड्या पावरा वय-55 रा. कंज्यापाणी पोस्ट काकडदा ता. धडगांव जि. नंदुरबार यास व त्याच्या शेतात मिळुन आलेले गांजाची झाडे गुन्ह्याच्या पुढील तपासकामी योग्य ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया करून ताब्यात घेण्यात आले आहे.

ताब्यात घेण्यात आलेला इसम नामे शिलदार फाड्या पावरा वय-55 रा. कंजापाणी पोस्ट काकडदा ता. धडगांव जि. नंदुरबार याने त्याचे मालकीचे ज्वारी पिकामध्ये बेकायदेशीररीत्या गांजाच्या झाडांची लागवड केली म्हणून त्याचेविरुध्द गुंगीकारक औषधी द्रव्य व मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम 1985 अन्वये धडगांव पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक श्री. महेंद्र पंडित, अपर पोलीस अधीक्षक श्री विजय पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वे. शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री रविंद्र कळमकर, सहा. पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील, धडगांव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गोकुळ औताडे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे असई / अनिल गोसावी, पोलीस हवालदार दिपक गोरे, रविंद्र पाडवी, मुकेश तावडे, पोलीस नाईक- गोपाल चौधरी, जितेंद्र अहिरराव, सुनिल पाडवी, बापु बागुल, मनोज नाईक, मोहन ढमढेरे, रमेश साळुंके, अविनाश चव्हाण, पोलीस अमंलदार विजय ढिवरे, अभिमन्यु गावीत, दिनेश लाडकर, संजय रामोळे, चेतन चौधरी, धडगांव पोलीस ठाण्याचे राजेंद्र जाधव, राजेश्वर भुसलवाड, विनोद पाटील यांचे पथकाने केली असुन मा. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार श्री. महेंद्र पंडित यांनी पथकाचे अभिनंदन केले आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button