Pandharpur

पंढरपूर तालुका पोलीस स्टेशन ची वाळू चोरी विरोधी आणखी एक कारवाई …

पंढरपूर तालुका पोलीस स्टेशन ची वाळू चोरी विरोधी आणखी एक कारवाई …

रफिक आतार पंढरपूर

पंढरपूर : मा. पोलीस अधिक्षक श्रीमती तेजस्वी सातपुते मॅडम यांनी सोलापुर ग्रा घटकातील अवैध धंद्यावर कारवाई करण्याबाबत मार्गदर्षन करुन सुचना दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने अपर पोलीस अधिक्षक श्री अतुल झेंडे साहेब व पंढरपुर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री विक्रम कदम साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर अवैध धंद्यावर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत आहे दि 07/06/2021 रोजी पंढरपूर तालुका पोलीस स्टेशन ला मिळालेल्या माहितीवरून त्यांचेकडील पथकाने कासेगाव मध्ये चालू असलेल्या चोरून वाळू चोरीवर कारवाई केली . सदर छाप्या मध्ये 1 पिक अप व त्यातील वाळू असा एकूण 2,53,000/- रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. सदची वाळूचोरीबाबत आरोपी नामे 1) सुजित महेश कोळी वय 26वर्ष 2)महाबीर बाबासाहेब गंगथडे वय 24वर्ष 3) ज्ञानेश्वर रविद्र कोळी वय 24वर्ष 4)सुमीत रविद्र कोळी,वय 22वर्ष सर्व रा कासेगाव ता पंढरपुर यांनी संगणमत करून सदरचा गुन्हा केल्याने सदरच्या चारही जणांना अटक करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास पंढरपूर तालुका पोलीस स्टेशन चे पोलीस हवालदार उबाळे हे करत आहेत
सदरची कामगिरी ही मा. पोलीस अधिक्षिक तेजस्वीनी सातपुते मॅडम, अपर पोलीस अधिक्षक मा अतुल झेंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम साहेब पंढरपुर उपविभाग यांचे मार्गदर्शनाखाली व पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांचे नेतृत्वाखाली सपोनि आदिनाथ खरात, पोलीस शिपाई देवेंद्र सुर्यवंषी, पोलीस शिपाई सोमनाथ नरळे यांनी केली आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button